|

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการซื้อเครื่องปรับอากาศ

| | | |

การประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567

| | |

เอกสารประกวดราคาซื้อ รถบรรทุก ดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

| | |

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเครื่องขยายเสียง ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและเต็นท์เพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

| | | |

รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลเมืองพนัสนิคม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567

| | |

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์และดรัม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง