วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เทศบาลเมืองพนัสนิคม ดำเนินการจัด”โครงการพัฒนาผลิตฑ์ชุมชน” ณ ศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่ บ้านคุณปรานี บริบูรณ์