| | | |

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย หมายเลขทะเบียน 86-9190 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-64-0019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

| | |

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

| | | | |

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2566

| | | |

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนบ้านเรือนใหญ่ซอย 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)