| | | | |

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานธนานุบาลเทศบาลเมือง พนัสนิคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)