วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป เทศบาลเมืองพนัสนิคม โดยนายปรีชา กาญจนบัตร รองนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หน้าหน้าส่วนการงาน พนักงาน และตัวแทนคณะครูจากโรงเรียนเทศบาล 1-4 ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติ ประจำปี 2566 ทำความสะอาด ณ บริเวณศาลเจ้าฉื่อปุยเนี้ยว เทศบาลเมืองพนัสนิคม