| | | | | |

ประกาศเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง แผนการใช้จ่ายไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

| | | | |

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566

| | | | | |

ประกาศเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง แจ้งบัญชีรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ที่ให้เช่า ปีงบประมาณ 2566