| | | |

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงทางเท้าทั้ง 2 ฝั่ง ถนนศรีจารุสัมพันธ์ 1 (แยกโพธิ์ตากถึงถนนศรีกุญชร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding)

| | |

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำหลังโรงเรียนวัฒนานุศาสตร์ไปถึงบริเวณเมรุวัดกลางช่องทางเข้าประตูด้านหลังโรงเรียน

จ้างจัดหาเครื่องขยายเสียง เต็นท์ เวที เครื่องปั่นไฟ และติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในบริเวณจัดงานประเพณีไหว้พระจันทร์ ครั้งที่ 20 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง